Strona główna

       
 Ustawa - Prawo ochrony środowiska nakłada na przedsiębiorców określone
 obowiązki postępowania z odpadami.

          DIMEKO SERWIS na rynku odpadów poprodukcyjnych działa od 1992 r.
 Wykonujemy usługi w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi zgodnie z
 obowiązującymi przepisami - Ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony   
 środowiska.
         
 Zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę w zakresie:
 • usług ekologicznych związanych z odbiorem odpadów przemysłowych
  niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne /własny transport z ADR/,
 • profesjonalnego niszczenia dokumentów zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych,
 • doradztwa w zakresie ochrony środowiska, opracowań programów
  gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie,
 • opracowań programów oceny ryzyka na stanowisku pracy pod kątem bhp
  zgodnie z zaleceniami Kodeksu Pracy i normami unijnymi
 • sprzedaży lub dzierżawy pojemników na odpady przemysłowe służące do
  selektywnej gospodarki odpadami.

 Gwarantujemy szybkość oraz pełną elastyczność w zakresie częstotliwości
 odbioru odpadów, koszty transportu pokrywa pobierający.

 Wystawiamy dokumenty potwierdzające wykonanie usług wraz z Kartą
 Przekazania Odpadu zgodnie z Ustawą o Odpadach.

 Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia i zezwolenia.
 Na życzenie przesyłamy kopie stosownych zezwoleń.

 
 Transport odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiamu ustawy
  - Prawo o ruchu drogowym; Ustawa o Transporcie drogowym z 2001 r.

Zapraszamy do współpracy.